Du ska inte passas in i vården – din vård ska anpassas till dig!

Jag arbetar sedan många år på Försäkringskassan. Genom jobbet träffar jag nästan dagligen människor som är sjuka och vi pratar mycket om hur deras vård fungerar. De flesta är väldigt nöjda men ett par problem återkommer bland dem som inte känner att de fått den vård som de skulle behöva: de känner att de inte riktigt passar in i vården och att de inte blir tagna på allvar. Eller som en kvinna jag träffade i veckan uttryckte det: ”Jag vill att min åsikt ska betyda något fastän jag är sjuk”.

Det finns många studier som visar på att människor tillfrisknar både i högre grad och snabbare om de känner sig delaktiga i sin vård. De flesta vill också vara delaktiga och vara med och hitta vägar för att kunna sköta om sig själv på ett bättre sätt. Och visst, alla kan kanske inte avgöra vilken behandling det är som de behöver, däremot kan vi alla avgöra om det är något som inte känns bra för just oss själva.
Det här gör att det starkaste argumentet mot att du som patient ska ha ett större inflytande över din egen vård faller – att du skulle sakna förmåga att fatta beslut kring vad som känns bra och kan fungera för just dig.
Så här är det: vården är experterna på sjukdomar, vård och behandling. Du är experten på dig och dina behov. Eftersom det för oss i Folkpartiet är självklart att all kompetens ska användas inom vården så behöver du få möjlighet att vara med att bestämma över hur din vård ska se ut. Du ska inte passas in i vården utan din vård ska alltid anpassas till dig!

En högre delaktighet ökar förutsättningarna för att du ska bli frisk lättare och må bättre snabbare och till syvende och sist så är det just det som alla sjuka drömmer om.

Jag ger mig inte innan du känner att du passar in, innan du får den vård som just du behöver och innan du blir tagen på allvar också när du behöver stöd av hälso- och sjukvården!