Drömmen om Zlatan- snart verklighet i Järfälla

Nikoletta Jozsa la under våren 2011 en motion om att fotbollsplanen på Sångvägen i Jakobsberg borde byggas om till en konstgräsplan. Kommunen beslutade att genomföra denna motion och nu ligger fotbollsplanen uppe för upphandling. Enligt upphandlingen kan fotbollsplanen stå klar någon gång under 2013. Läs motionen ”Låt barnen ha kvar drömmen om Zlatan” här.

Fotbollsplanen kommer att täckas med konstgräs och markeringar enligt Svenska Fotbollsförbundets regler kommer att målas på planen. Vi återkommer under veckan med mer detaljer om fotbollsplanen på Sångvägen och hela den ombyggnad som planeras i övriga parken.