Diskrimineras killar i lärarnas betygsättning?

Det är mycket vanligare att flickor får högre slutbetyg än betyget på det nationella provet jämfört med pojkar. Det visar statistik från Skolverket som rapporterats i Sveriges Radio idag.

Betyder det att pojkar diskrimineras i betygsättningen?

Det är svårt att veta, men resultaten av undersökningen är tänkvärda.

Lärare ska i betygsättningen utgå från en samlad bedömning av elevens kunskaper i ett visst ämne. Att slutbetyget avviker från resultatet på det nationella  provet behöver därför inte vara konstigt.

Att flickor i större utsträckning än pojkar får högre slutbetyg än resultaten på det nationella provet kan då visa att flickorna på vanlig lektionstid och vid andra prov visar en större kunskap än pojkarna. I så fall finns ingen diskriminering.

Om det emellertid är så att lärarna i betygsättningen också – mer eller mindre medvetet – väger in flickors ofta större intresse för skolarbete och annorlunda attityd blir det fel. Det är mycket tydligt i betygskriterierna att det endast är elevens kunskap som ska bedömas, ingenting annat.

Det är viktigt att lärarna på varje skola i samtal med kolleger ordentligt diskuterar betygsättningen för att undanröja varje form av diskriminering.

Läs och lyssna på

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel;=4341368

Mer information: Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer: DN, DN, SR