Direktsända sammanträden i Järfälla

Ni vet väl att ni kan se sammanträden i Kommunfullmäktige i Järfälla direktsänt via internet. Skulle ni missa ett sammanträde så kan ni hitta repriser på Järfälla Kommuns hemsida. Här ser ni det senaste sammanträdet från 31/5 i repris.


På sammanträdet den 31 maj talades det om detta:

1. Information från Järfällahus AB
2. Meddelanden
2 b. Beslut om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas förbundsdirektion
3. Genomförandeavtal och markavtal för utbyggnad av Mälarbanan, delen Barkarby – Kallhäll
4. Detaljplan för utbyggnad av Mälarbanan inom Järfälla kommun
5. Exploateringsavtal med Håbo-Tibble Förvaltnings AB för bostadsbebyggelse vid   Ekedalsvägen
6. Detaljplan för Ekedalsvägen, Fastigheten Jakobsberg 2:1695 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5
7. Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun och Grafisk profil för Järfälla kommun
8. Avgiftsuttag för ACTION-tjänsten för 2010 och 2011
9. Ändring av bygglovtaxa för Järfälla kommun
10. Gör Riddarparkan till en kulturpark – svar på Motion från Anita Mickos (FP)
11. Redovisning av obesvarade motioner per den 31 mars 2011
12. Valärenden
13. Sänk kostnaderna och rädda världen – presentation av motion från Mikael Jämtsved (MP)
14. Lokaler i Jakobsbergs centrum för Ungdomens Hus, Järfälla konstforum och föreningslivet – presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Maria Kedvall (V)
15. Krafttag mot ungdomsarbetslösheten – presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Maria Kedvall (V)
16. Återköp av Jakobsbergs gamla stationshus – presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Maria Kedvall (V)
17. Heltid en möjlighet i Järfälla – presentation av motion från lotta Håkansson Harju (S)
18. Låt Järfällas barn bestämma hur nya simhallen ska se ut – presentation av motion från Carina Hässelbäck Skagerlind (S) och Christian Bengtzelius (S)
19 a. Kafé på Gjörväln – svar på interpellation från Bo Leinerdal (V)
19 b. Varför kan inte Järfälla? – Svar på interpellation från Lotta Håkansson Harju (S)
19 c. Tryggt och Snyggt? – Svar på fråga från Agneta Karlsson (S)
19 d. Stäketfläcken – Svar på fråga från Annelie Johansson (S)
19 c. Tryggt och Snyggt? – Svar på fråga från Agneta Karlsson (S)
19 d. Stäketfläcken – Svar på fråga från Annelie Johansson (S)