Din chans att utveckla kulturen i Järfälla kommun

Järfälla kommun kommer att fungera som pilotkommun i ett projekt inlett av Landstingets kulturförvaltning där man satsar på ett djupare samarbete med länets kommuner.

Kommunen bjuder därför in till ett utbildningstillfälle den 12:e mars för att hitta nya och spännande kultursamarbeten.

Förutom de som anmäler sitt intresse för att deltaga kommer personal från länets sex stycken kulturfunktioner att närvara.

DIS eller Dans i Stockholms stad och län. DIS arbete inriktar sig främst barn och ungdomar och syftar till att öka kunskapen och intresset för danskonsten.

Länshemslöjdskonsulenterna som förutom att arbeta med barn och unga även arbetar för att öka kunskapsutvecklingen inom hemslöjdsområdet. En viktig delmålsättning hos Länshemslöjdskonsulenterna är att skapa en yta för möten mellan olika kulturer.

Länsmusiken i Stockholm som inte bara erbjuder konserter, festivaler utan anordnar även seminarier och jobbar med att ge barn och unga möjlighet att skapa musik.

Länets resurs för film och rörlig bild, Film Stockholm, vilka jobbar för att samordna och stödja aktörer som tillhandahåller eller vill tillhandahålla ett filmkulturellt utbud.

Regionsbibliotek Stockholm vilka arbetar för att samordna och utveckla nätverket mellan regionens alla lokala bibliotek.

Stockholms läns museum som vill uppmärksamma betydelsen av våra kulturmiljöer och länets historia.

Utbildningstillfället hålls den 12:e mars klockan 18-20 på biblioteket i Jakobsberg centrum och anmälan görs enklast på: http://jarfalla.proofx.se/7HmzmMNgBHuyWiiLxqNjqA/