Det växlar kvickt

 Jag vaknar upp en februarimorgon i Branson, Missouri. En snabb blick ut genom fönstret påminner mig om varför jag flyttade hit. En strålande vårsol belyser den rika växtligheten och en ljum vind sveper genom min halvöppna balkongdörr. Efter trettiofyra vintrar i Sverige är det lätt att uppskatta det milda klimatet i den här delen av USA. Som de lokala kufarna säger: ”If you don’t like the weather, wait till tomorrow.”. Så sant som det var sagt. Vanligtvis står solen högt men det växlar kvickt.

 Något som växlar likaledes kvickt är poulariteten bland de republikanska presidentkandidaterna. Rick Santorum är den som stigit mest i opinionsmätningarna den sista tiden. Han är en rätt charmig typ som känns väldigt helylle på ytan. En kille man gärna skulle fördriva tiden med i ett avslappnat samtal över en rootbeer (kaffet här är väldigt tamt…). Besynnerliga attityder som i ett vardagligt sammanhang skulle ses som udda och underhållande blir dock lite skrämmande i ett storslaget politiskt sammanhang.

 Rick Santorum skulle helst se att ansvaret för hur och vad man undervisar barnen i ytterst låg hos föräldrarna. Han har själv sju barn som han hemskolar och med tanke på hans medeltida inställning till vetenskap har jag en känsla av att dessa avkommor får sig matat en ganska skev bild av hur den fysiska världen fungerar. Kreationism och intelligent design är något vi kan skratta åt i Sverige men här är det i allra högsta grad en realitet.

 Det här är heller ingen ovanlig syn på utbildning. I den delen av USA jag valt att bosätta mig i får man ofta höra ”Well, I for one didn’t come from no monkey” eller ”Teach a kid it came from a monkey and it will behave like one”. För oss som har studerat någonting annat än Bibeln är det naturligtvis lite småfestligt att höra hur upprörda folk blir när det förs på tal. Dels har de flesta totalt missuppfattat konceptet bakom evolutionsläran, dels har de blivit itutade sedan barnsben att skapelseberättelsen i deras heliga bok skall tas bokstavligt. Så, tills vidare får den vetenskapliga metoden och det rationella tänkandet göra halt.

 Omvälvningar tar tid och tålamod är en viktig ingrediens i samhällsutveckling. Trots det kan man tycka att det går onödigt långsamt när starka politiska krafter propagerar mot en kvalitetskontroll av utbildning.           

Thomas Bergstig
President
DDFS Entertainment, Inc