Det mjuka samhället

Vi, Nicki Jozsa och Sven-Erik Köhlin, har besökt verksamheten Träffpunkt Kvarnplan i Jakobsbergskyrkan. Träffpunkt Kvarnplan har varit igång sedan 2005 och riktar sig till äldre människor som lever i ensamhet. Under årens lopp har det visat sig att verksamheten också är till glädje för många andra som vill ha gemenskap och stimulans. Arbetslösa, sjukskrivna och människor med olika etnisk bakgrund söker sig gärna hit. Besökarantalet har varit mellan 30-35 personer per gång och verksamheten har öppet 40 veckor om året (stängt under sommarmånaderna).
Varje onsdag mellan 13:00 – 16:00 är kyrkan öppen för alla som vill fika till självkostnadspris och umgås med varandra. Umgänget varvas med musik och det finns alltid någon på plats som uppträder. Verksamheten drivs med bidrag från kommunen, kyrkans egna pengar samt ett antal personer som arbetar ideellt med Träffpunkt Kvarnplan.
När Folkpartiet hälsar på blir vi väl mottagna och det bereds plats för oss vid ett av borden. Stämningen på Träffpunkt Kvarnplan är hög och vi möts av idel leenden. Tillsammans med de besökande får vi vara med och titta på dagens uppträdande och även sjunga med i de välkända sångerna. Flera av de besökande berättar för oss hur viktig roll denna verksamhet haft i deras vardagsliv och att de gett dem en möjlighet att komma ut för att umgås med andra människor.
Vi i Folkpartiet anser att det är viktigt att hålla Träffpunkt Kvarnplan och dylika verksamheter vid liv då de har en stor del i människors liv. Många människor i vår kommun skulle vara mer eller mindre isolerade utan dessa verksamheter och det är viktigt att alla förstår hur stor roll de har i de besökandes liv.
Tack Jakobsbergskyrkan och Träffpunkt Kvarnplan för att vi fick komma och hälsa på i er verksamhet!

Nicki Jozsa (FP) ledamot i socialnämnden
Sven-Erik Köhlin (FP) ledamot i planutskottet