Det här använder vi skattepengarna till Lotta Håkansson Harju (S)

I Järfälla drar vi in 2,4 miljarder i kommunalskatt på ett år. Skatten är 18,63 på varje hundralapp. Med landstingsskatt 30,73. Det är inte någon utpräglat låg inkomstbeskattning vare sig för dem som enbart betalar kommunalskatt eller för dem som därutöver skall betala 20 eller 25 procent skatt till staten.
I marsnumret av Magasin Järfälla finns en intervju med oppositionsrådet  Lotta Håkansson Harju. Där försöker hon beskriva hur Järfälla skulle varit om det blivit en rödgrön majoritet vid senaste valet. Högre skatter, fler medborgare som gillar att betala skatt, mer pengar till barnomsorgen och fler anställda i kommunen för att nämna något.
Hög kommunalskatt är en paradgren för oppositionen i Järfälla. ”Den som tjänar bra ska gilla att betala höga skatter”  är det hurtiga budskapet.  Och visst, med 56 procent marginalskatt för högre löner, 25 procent moms när vi handlar, 50/60 procent skatt när vi tankar bilen eller betalar elräkningen, så vill det nog till att alla, både hög- låg- och medelinkomsttagare övertygas  att gilla höga skatter.
Hur hanterar vi då i Järfälla skattebetalarnas pengar?  Vad används de till? Jo, av varje hundralapp som vi betalar till kommunen går 32 kronor till undervisning (grundskola, gymnasium och vuxenutbildning), 32 kronor till äldreomsorg, handikappomsorg, individ och familjeomsorg och 17 kronor till förskolan. Kvar blir knappt 19 kronor till gator, vägar, snöröjning, räddningstjänst, idrottsanläggningar, badplatser, bibliotek, konst, kultur, it, politik, administration m.m.
Det är givetvis inte möjligt att säga att varje krona är så rätt använd som det någonsin bara går. Men att hävda att nya satsningar kan betalas med fel använda kronor låter sig inte göras i en redan effektiv organisation. Oppositionsrådet talar mot bättre vetande när hon hävdar att ”färre barn i barngrupperna enkelt kan lösas med en annan fördelning av skattemedlen”.  Läs på , ständigt och jämt, var Göran Perssons budskap till nyvalde s-ledaren. Inget dumt tips! 
Lars Bergstig  (FP) Gruppledare