Den politiska hösten 2011

Årsrytmen i kommunalpolitiken är densamma som i skolan med en höst- och en vårtermin. Veckan före jul vill alla politiker går i vinteride ett par veckor för att återuppta det politiska samtalet i mitten av januari. Med tanke på alla kväller och helger som under terminerna används för politisk verksamhet är det rimligt med ett ordentligt uppehåll när det är som mörkast i december.
Det betyder inte att tankeverksamheten stannar av. Lägg gärna almanackan åt sidan men låt mailen fortsätta att verka fram synpunkter och idéer för vårterminen. Jag tänker ofta på hur mycket lättare det har blivit att bedriva politik sedan mailen blev allas verktyg. Ingen är mer än ett klick borta och liberaler, har jag lärt mig, är alltid beredda att ge en kommentar till de senaste händelserna.
Höstterminen har varit händelserik. Det räcker att nämna varumärket Carema för att alla skall minnas mediadrev och turbulens. Järfälla har varit ordentligt involverat och vi har en hel del arbetsuppgifter att ta itu med inom äldreomsorgen. Två av Caremas boenden,Tallbohov och Kastanjen, går under nästa år över till kommunens egen regi. Ett nytt boende, Blomsterängen på flottiljen, öppnar i februari med Attendo Care som operatör. Även det ägs av ett riskkapitalbolag. Kommunal egen regi är ingen garanti för en omvårdnad utan missöden men den ledningsfilosofi som riskkapitalet innefattar ger utan tvekan en särskild dimension till privat bedriven äldrevård som kräver extra uppmärksamhet från politiken. Debatten är ingalunda färdig i och med att skygga riskkapitalister i höst tvingats visa upp sig på nyhetssidor och i annonstexter. Målkonflikterna är mer djupgående än så.
Det stora misstaget från offentlig sektor var att man så okritiskt under några år försåg marknaden med alltför stora volymer av äldreboenden. Detta har varit läckerbitar för riskkapitalet att suga tag i för att omstrukturera och förpacka i stordriftsfördelar som sedan snabbt kunnat omsättas till kapitalvinster. En ofullständig analys av arbetsfördelningen mellan offentligt och privat och en naiv tro på den perfekta marknadens konkurrensfördelar är några av politikens misstag. Vad som skett kan inte göras ogjort. Men en uppstramning i tänkandet och ett återtag till egen regi av några av de tidigare så frikostigt marknadsplacerade verksamheterna kan bidra till att framtida riskkapital hittar mer lämpade objekt för sin verksamhet.
Men allra bäst kan du själv bidra till en fin äldreomsorg genom att under julveckorna göra det där besöket hos seniora släktingar och vänner som du inte hann med i höstas.
Lars Bergstig (FP)
Gruppledare