Demokrativeckorna – Transporter

Under demokrativeckorna i Järfällas skolor diskuterades bland annat transporterna i kommunen. Många av ungdomarna ansåg att kommunaltrafiken i Järfälla var god och att man med hjälp av bussar kunde ta sig runt i kommunen. Dock framkom det att bussarna inte alltid gick och man önskade sig fler bussar och fler avgångar.

Ett annat problem som diskuterades med kollektivtrafiken var att befintliga bussar ofta tog en omväg när man skulle åka från punkt A till B, vilket innebar att passageraren fick en längre restid. Bland annat på Söderhöjden i Järfälla ställdes frågan om bussarna inte kunde gå åt båda hållen istället för enbart åt ena hållet som idag.

Många ungdomar önskade sig en tunnelbana till kommunen, men tyckte ändå att tåget var ett bra sätt att ta sig in till centrala Stockholm.

När det gäller biltrafiken var det flera av eleverna som ansåg att det var för mycket bilar i Barkarbystaden, medan andra inte stördes av detta alls.

Nikoletta Jozsa,
Vice gruppledare
Folkpartiet i Järfälla