Demokrativeckorna – Bygga och bo

Järfällas politiker har under två veckor varit ute i skolorna i Järfälla och diskuterat olika politiska frågor, framtidsfrågor och Järfällas översiktsplan. En av frågorna som diskuterades med eleverna var hur de ville bo i framtiden. 

Många intressanta svar och visioner framkom, men överlag var det en sak som var gemensamt för de flesta elever: de ville bo kvar eller i framtiden flytta tillbaka till Järfälla. Detta är vi självklart glada för!
Många elever talade om att de ville göra bostadskarriär i Järfälla och börja med att bo i en liten hyreslägenhet nära ett centrum direkt när de flyttar hemifrån. När de i framtiden skulle skaffa barn ville de gärna flytta till hus eller villa något mer avskilt i kommunen. 
De flesta eleverna som vi träffade ville värna om naturområdena i Järfälla och kunde därför tänka sig att bo tätare och på höjden (höghus) bara för att naturområdena skulle bestå.
De elever som inte ville flytta ifrån Järfälla tillfälligt ville det främst för att de ville flytta närmare en skola de ville gå på eller att de ville flytta utomlands under en period.
Vi kommer på bloggen fortsätta om vad som sades och diskuterades ute i skolorna.
Nikoletta Jozsa
Politisk sekreterare
Folkpartiet Järfälla

2 Comments on "Demokrativeckorna – Bygga och bo"

  1. Bortsett från det uppenbara att de inte använde ordet bostadskarriär så vore det kanske önskvärt att nI såg till att det faktiskt blev lite mera hyresrätter vilket ni idag aktivt motverkar i fråga efter fråga.

  2. Vi i Folkpartiet verkar för fler hyresrätter både lokalt i Järfälla och nationellt i hela Sverige. Folkpartiet Järfälla har bland annat lagt en motion till Folkpartiets landsmöte just angående detta. Du kan läsa hela motionen här: Det byggs för få hyresrätter – http://www.fpjarfalla.se/2011/07/det-byggs-for-fa-hyresratter.html .

    I Järfälla har vi under alla år eftersträvat en jämn fördelning av hyresrätter, bostadsrätter och villor, en tredjedel av vardera. Denna inriktning gäller även i Barkarbystaden, där det kommer byggas hyresrätter. Men du har rätt, det behövs fler.

    Nej, du har rätt även här, ungdomarna använde inte ordet bostadskarriär – de sade att de vill börja bo i lägenhet, för att sedan flytta till radhus eller hus när de skaffade familj. Att skriva att de ville göra en bostadskarriär var ett sätt att förkorta det de sade till ett blogginlägg.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*