Demokrativeckorna – Bygga och bo

Järfällas politiker har under två veckor varit ute i skolorna i Järfälla och diskuterat olika politiska frågor, framtidsfrågor och Järfällas översiktsplan. En av frågorna som diskuterades med eleverna var hur de ville bo i framtiden. 

Många intressanta svar och visioner framkom, men överlag var det en sak som var gemensamt för de flesta elever: de ville bo kvar eller i framtiden flytta tillbaka till Järfälla. Detta är vi självklart glada för!
Många elever talade om att de ville göra bostadskarriär i Järfälla och börja med att bo i en liten hyreslägenhet nära ett centrum direkt när de flyttar hemifrån. När de i framtiden skulle skaffa barn ville de gärna flytta till hus eller villa något mer avskilt i kommunen. 
De flesta eleverna som vi träffade ville värna om naturområdena i Järfälla och kunde därför tänka sig att bo tätare och på höjden (höghus) bara för att naturområdena skulle bestå.
De elever som inte ville flytta ifrån Järfälla tillfälligt ville det främst för att de ville flytta närmare en skola de ville gå på eller att de ville flytta utomlands under en period.
Vi kommer på bloggen fortsätta om vad som sades och diskuterades ute i skolorna.
Nikoletta Jozsa
Politisk sekreterare
Folkpartiet Järfälla