Demokrativeckor – Utbildning och fritid

En bra skola var viktig för samtliga elever vi mötte under demokrativeckorna, dock kunde definitionen kring vad som var en bra skola skilja sig åt. Flera elever påpekade att bra och snälla lärare var viktigt, andra tyckte att goda vänner var viktigare. Många elever menade att man vet vilka skolor som är bra genom ryktet om skolan. Om man hör hur andra talar väl om en skola så förstår man att denna skola är bra.

När vi ställde frågan ”Hur kan vi göra att Järfällas skolor får ett bra rykte?” svarade eleverna lite olika; Bra lärare, bra lokaler, bra mat, många vänner, bra stämning och olika inriktningar på skolor var några av de sakerna som kom upp.

Många av Järfällas elever sportar på sin fritid och de flesta tyckte att sporthallarna i Järfälla var bra, särskilt nu när de upprustas. Eleverna menade också att det inte var svårt att få tider att träna i sporthallarna.

När vi frågade vad eleverna annars gör på fritiden sa de flesta att de bara går omkring och umgås. Fritidsgårdarna lockade inte så många, de ansågs ofta vara tråkiga. Vi frågade då vad som skulle behövas för att de skulle börja gå till befintliga fritidsgårdar och de flesta svarade; mer att göra såsom spela dataspel, åka skateboard, ha tillgång till Internet m.m.

Vi ifrån Folkpartiet Järfälla vill återigen tacka alla Järfällas skolor och elever för att vi har fått komma och prata med er och för att vi har fått ta del av era kloka tankar om Järfälla.

Politikerna från
Folkpartiet Järfälla