Demokrativeckor i Järfälla

Under gångna två veckorna har Järfällas politiker fått förmånen att komma ut i grund- och gymnasieskolor runtom i Järfälla för att möta och tala med våra ungdomar. Årets tema var den nya Översiktsplanen för Järfälla. Under närmaste veckan kommer denna blogg rapportera från dessa veckor och berätta om de många utmärkta visioner och idéer vi har fått från våra besök.

Vad är då en översiktsplan?

En översiktsplan är den långsiktiga fysiska planeringen av en kommun. I en översiktsplan planeras framtiden för kommunens mark- och vattenområden. Dessutom planerar man hur den byggda miljön i en kommun ska se ut; ska vi ha höghus, radhus eller villor? Ska vi fokusera på handel eller verksamheter? Vill vi bevara våra naturområden eller ska vi bygga på dem? Behöver vi mer skolor?

I skolorna dessa två veckor har vi diskuterat ämnen som;

  • Bygga och bo i Järfälla.
  • Värdefulla områden såsom gröna områden, vattennära områden och kulturmiljöer.
  • Transporter i kommunen; fungerar det som det är idag? Har vi för mycket trafik?
  • Fritid; har vi nog med fritidsaktiviteter i kommunen? Behöver vi mer och vad i så fall?
  • Utbildning och arbete i Järfälla.
  • Öppenhet och tolerans.
  • Är vi stolta över att bo i Järfälla?
Följ oss på bloggen så kommer vi leda er igenom dessa ämnen och delge skolungdomarnas åsikter och visioner.
Nikoletta Jozsa (FP)
Politisk sekreterare