De kommunala nämnderna

En kommunal nämnd är en grupp människor som tillsatts av kommunfullmäktige enligt 3 kap 3 § kommunallagen.Nämndernas huvudsakliga uppgift är att besluta och utreda olika frågor inom ett specifikt geografiskt område i enlighet med befintliga lagar och föreskrifter. Exempel på sådana nämnder kan vara socialnämnd, barn- och ungdomsnämnd och teknisk nämnd.


Vi kommer i en serie inlägg här på bloggen presentera de kommunala nämnderna i Järfälla, nämndernas uppgift samt vilka representanter Folkpartiet Liberalerna i Järfälla har i varje nämnd.


Nicki Jozsa (FP), Ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden