De kommunala nämnderna – Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens ansvarar för gymnasieutbildning (inklusive gymnasiesärskolan) och vuxenutbildning (inklusive särvux, komvux och SFI). 
Nyheter i Utbildningsnämnden för denna mandatperiod är införandet av ordningsomdömen i betyget, inrättandet av lärlingsutbildningar i praktiskt orienterade yrken som direkt leder till jobb samt att man ska flytta personer som mobbar, inte personer som blir mobbade, till en annan skola.
Folkpartiets representanter i utbildningsnämnden är Anne-Marie Holm, vice ordförande, och Victor Flores, ersättare.
Upplagt av: Nicki Jozsa (FP)
Ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden