De kommunala nämnderna – Tekniska nämnden/trafiknämnden

Tekniska nämnden/Trafiknämnden i Järfälla ansvarar för kommunens lantmäteritekniska verksamhet, namnsättningsfrågor, park- och naturvård och avfallshantering. Dessutom har nämnden också huvudansvar över frågor som trafikplaner och trafikfrågor inom ramen för kommunens väghållningsansvar, vatten- och avloppsförsörjning, gatuhållning samt gatubelysning.
Folkpartiets representant i nämnden är Claes Gustavsson.
Nicki Jozsa (FP)
Vice Gruppledare