De kommunala nämnderna – Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för stöd, råd och hjälp till barn, ungdomar och familjer, personer med funktionsnedsättning, personer med beroendeproblematik (missbruk av alkohol och droger) samt äldreomsorg (personer 65 år och äldre).

Socialnämnden har även ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Lagarna som Socialnämnden arbetar efter är bl.a. Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Alkohollagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Kommunallagen.

Folkpartiet Järfällas representanter i socialnämnden är Nicki Jozsa, ledamot, och Annelie Strömberg, ersättare. Läs inlägg skrivna av Nicki Jozsa här.

Nicki Jozsa (FP)
Ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden