De kommunala nämnderna – Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvaret för och beslutar kring miljö- och hälsoskyddsfrågor. Dessutom ansvarar nämnden för och beslutar kring bygglovsverksamheten i kommunen.
Folkpartiets representanter i miljö- och bygglovsnämnden är Fred Knaust (ledamot) och Inga Martinsson (ersättare).
Nicki Jozsa (FP) vice gruppledare