De kommunala nämnderna – Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskoleverksamheten, kultur- och fritidsverksamheten samt biblioteksverksamheten i kommunen. Dessutom ansvarar denna nämnd för föreningsstödet i kommunen.
Folkpartiets representanter i Kultur- och fritidsnämnden är Åsa Revfalk (ledamot) och Anita Mickos (ersättare).
Nicki jozsa (FP) vice gruppledare