De kommunala nämnderna – Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands bro

Sedan 2008 har det funnits en gemensam nämnd för Järfälla och Upplands-Bro kommuner som ansvarar för familjerättsliga frågor.

De delar av familjerättslagsstiftningen som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:

• Rådgivning
• Samarbetssamtal
• Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
• Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
• Faderskap
• Adoptioner
• Kontaktperson vid umgänge

 
Folkpartiets representant i nämnden är Raili Buresund Ahlfors (ersättare).
 
 
Nicki Jozsa (FP) Vice gruppledare