Datorer i skolan bra men ingen dunderkur

Dagens Nyheter uppmärksammar användningen av IT i skolan och skriver bl a om hur många kommuner och skolor halkat efter samhällsutvecklingen.


Nu är datorer i skolan ett möjligt bra hjälpmedel till bättre skolresultat, men det är ingen dunderkur.


När vi i Järfällas kommunala skolor nu i grunden förändrar förutsättningarna för IT i skolan kombinerar vi tre saker:


1. Skolorna ska inte längre själva köpa in och äga datorer. I stället ska man hyra kompletta datorarbetsplatser med kvalificerad support. Det blir inledningsvis dyrare, men skapar förutsättningar för en ständigt uppdaterad maskinpark försedd med de allra senaste programmen och tillämpningarna. I ett gemensamt nät blir det också möjligt att samverka mellan olika skolor, liksom mellan förvaltning och skolor och föräldrar och elever.


2. Kompetensutveckling är nyckeln till effektivt utnyttjande. Många lärare ligger väl framme i sina grundkunskaper, men alla gör det inte. Vår satsning innehåller en stor insats på kompetensutveckling


3. Datortätheten är viktigt. I kommunens nyss antagna budget ingår därför en datorgaranti. Med nya pengar garanteras en datortäthet motsvarande högst fyra elever per datorarbetsplats. Datorgarantin lfyller bl a funktionen att säkra datortätheten även i skolor som kan ha ekonomiska svårigheter. Skolor som vill ha ännu högre datortäthet – och sådana finns – kan givetvis göra det, men då med ”egna” pengar.


Länkar till mer info:

Skolministern sågar projekt med surfplatta

”Vi tror inte på klassiska läromedel”

Surfplattor ersätter skolböcker i Sollentuna DN

Surfplattor ersätter böcker i Sollentunas skolor SvD