Därför är Folkpartiet kritiskt till Barkarbyexploateringen

 

Det finns många skäl till varför Folkpartiet under flera år varit kritiskt till Barkarbyexploateringen.

  1. Det planeras för mycket handel. Den bilburna externhandeln är tillräcklig som den är. Nu börjar dessutom de stora kedjorna att etablera sig i citylägen. Kommer handeln att genomgå en förändring och i högre utsträckning flytta in i centrumkärnorna?
  2. För att minska behovet av biltransporter måste vi bygga alldeles nära pendeltågsstationerna. Helst med gångavstånd till pendeln. Utrymme finns stationsnära i alla våra gamla stadsdelar – Kallhäll, Jakobsberg, Veddesta och Barkarby.
  3. Genom att förtäta i gamla centrumområden utnyttjar vi skolor, förskolor, kulturlokaler bättre och får en mera effektiv och billigare drift. En ny förskola är avsevärt mycket dyrare än den som redan finns på plats.
  4. Järfälla kan bygga minst två tusen lägenheter genom att utnyttja mark i Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö, Veddesta och Barkarby.
  5. Om vi först blir fler invånare i de gamla stadsdelarna har vi bättre förutsättningar att utan skattehöjningar klara en större exploatering av typ Barkarbystaden.

Kommunfullmäktige (m och s) har valt att sätta Barkarbyplaneringen i främsta rummet. Det är synd för övriga stadsdelar.  Nu kommer det att dröja många år innan det t.ex.

Lars Bergstig, Gruppledare Folkpartiet Järfälla

händer något i centrala Jakobsberg. Med vår linje hade vi först kunnat få upprustade fräscha äldre stadsdelar och lite senare en ny Barkarbystad.

Läs hela vår reservation i kommunfullmäktige här: Nio anledningar till att FP säger nej till Barkarbystaden.