Dags att välja skola för blivande sexor – nu finns också ny skola för år 6-9 i Jakobsberg

Snart är det dags för nuvarande femteklassare i Järfälla att välja skola inför övergången till årskurs sex. Förutom alla skolor som finns idag har eleverna nu också möjlighet att välja en ny skola för årskurs 6-9 i Jakobsberg.

Den nya skolan etableras i lokaler som idag tillhör de två Järfällagymnasierna NT (naturvetenskap, teknik) och SAM (samhälle och humaniora). Skolan får en viss avskildhet med egen ingång, egna sammanhållna lokaler och ”egen” skolgård. Skolgården ska förses med spännande utrustning som passar åldersgruppen.

Gymnasieskolorna i Jakobsberg renoverades i början och mitten av 2000-talet och håller en mycket hög standard.

Lokaliseringen av den nya grundskolan i gymnasieområdet möjliggör ett nära samarbete mellan grundskola och gymnasier. Eleverna i den nya grundskolan kommer att erbjudas fördjupningar i t ex naturvetenskap och teknik, språk och andra humanistiska eller samhällsorienterande ämnen) Det blir också ett nära samarbete med KomTek som är motsvarigheten på teknikområdet till den välkända kulturskolan.

De blivande sexorna får tillgång till gymnasiets laborationssalar i de naturvetenskapliga ämnena. Bild och andra ämnen med inriktning på kultur och estetik förläggs till det helt nyrenoverade K-huset, som också innehåller kommunens kulturskola. Hemkunskapen förläggs till HTS-gymnasiets lokaler, dvs utrymmen som används för gymnasiets restaurangutbildning.

Skolan ska stå för både bredd och spets. Elever som blir färdiga med grundskolekurserna ska erbjudas möjligheter att med hjälp av gymnasielärarna gå vidare med fördjupningar.

Skolan startar till höstterminen 2012 och erbjuder plats första året för ca 60 elever i årskurs 6. Därefter sker en fortsatt utbyggnad under kommande år. Informationsmöte för intresserade elever och föräldrar hålls den 31 januari. Den nya skolans rektor Fredrik Yggmark, som också är rektor för Björkekbyskolan, arbetar nu med förberedelserna för skolans start.

Den nya skolan tar bara emot elever som gör ett aktivt val av skolan. Alla elever i Järfälla kan välja skolan och om det blir fler än 60 elever som gör det har elever från Jakobsberg förtur. I Jakobsberg räknas då in västra Jakobsberg, södra, centrala och norra Jakobsberg inklusive Berghemsområdet. Om antalet Jakobsbergselever som väljer skolan är fler än 60 lottas platserna. Mer information: Fredrik Yggmark Rektor på Björkebyskolan

eller Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden