Dags att utse mottagaren av byggnadsmärket i Järfälla

Nu är det dags att nominera hus, anläggning eller annan väl sammanhållen miljö som är arkitektstoniskt, miljömässigt kulturhistoriskt intressant.

Järfällaborna kan nominera vilken byggnad som helst som utmärker sig, husetkan vara gammalt eller nytt, det enda villkoret för nomineringen är att byggnaden som nomineras ska ligga inom Järfällas gränser.

Förslagen lämnas till kundtjänst på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg eller skickas till Byggnadsmärkesberedningen, adressen hittar du här.

Sista dagen för nominering är den 26 september 2011. Priset delas ut på Kommunfullmäktige den 12 december 2011.