Dags att ompröva 15-timmarsregeln i förskolan

OlovslundskolanOlovslundskolan i Jakobserg

Det är dags att ompröva den regel som begränsar tiden i förskolan till 15 timmar i veckan för barn till föräldralediga. Skälet är att förskolans verksamhet förändras från att vara enbart barnomsorg till att nu i ökande utsträckning vara också ett led i de små barnens pedagogiska utveckling.

Fram till 2001 fanns ingen rätt till plats i barnomsorgen för barn till föräldralediga. När barnet fick ett yngre syskon och föräldrarna blev lediga med föräldrapenning ansågs

Bo Winander Ordförande i Folkpartiet Järfällas styrelse.

det inte att barnet skulle ha rätt till plats eftersom rätten till plats berodde på att föräldrarna arbetade eller studerade. Barnomsorgen betraktades i allt väsentligt ur föräldrarnas perspektiv med föräldrarnas behov av passning av barnen när föräldrarna arbetade eller studerade.

Från 2001 gäller emellertid enligt samstämmigt beslut av dåvarande riksdagspartier en rätt för barn till föräldralediga att få vara i barnomsorgen minst 525 timmar per år eller 15 timmar i veckan. Huvudargumentet för förändringen var barnens behov av kontinuitet. Barnomsorgen kom nu att ses inte bara som nödvändig passning av barnen utan också som ett led i de små barnens personliga utveckling.

Idag följer Järfälla det krav som lagen ställer, dvs 15 timmar i veckan.

Gradvis har emellertid barnomsorgen förändrats. Förskolan har kommit att bli helt dominerande i förhållande till andra barnomsorgsformer, t ex familjedaghem. I förskolan finns högskoleutbildade förskollärare och verksamheten är inriktad på att på olika sätt stärka barnens utveckling både socialt och ifråga om tex språk och matematisk förståelse.

I den nya skollagen är förskolans ställning nu tydligare markerad, förskollärare ska leda verksamheten och det ska finnas förskollärare på varje avdelning. Förskolan blir i växande utsträckning en inkörsport till skolan, vars uppgift underlättas när förskolan gjort ett bra arbete med barnen.

Mot bakgrund av den här förändringen är det rimligt att barn till föräldralediga ges mer tid i förskolan än nuvarande 15 timmar som lagen kräver av oss.

Jag hoppas det ska vara möjligt i barn- och ungdomsnämndens kommande budgetarbete att åstadkomma den här förändringen.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

 

Foto

3 Comments on "Dags att ompröva 15-timmarsregeln i förskolan"

 1. Mycket bra förslag!! Helt rätt! Inte en dag för tidigt! Lycka till.

 2. Bra förslag, speciellt då förskolan har blivit en viktig del av barnens utveckling.

  Ser man till kommuner i närheten så är det stor skillnad och vill(?) man även locka fler barnfamiljer till kommunen så är det viktigt. Solna, Sundbyberg, Stockholm och Upplands-Bro har, om jag inte minns fel, 25 till 30 timmar i veckan.

 3. Kul att höra era åsikter i den här frågan. Jag själv anser att möjligheten till fler än 15 timmar i förskolan är viktigt inte minst ur pedagogiskt och socialt perspektiv. De förskolechefer, förskolelärare och barnskötare jag har talat med säger samma sak.

  Mvh
  Anders Bengtsson
  Folkpartiet Järfälla

Leave a comment

Your email address will not be published.


*