CSN ska hjälpa, inte stjälpa

I förslaget till Folkpartiet Liberalernas nya partiprogram kan vi läsa följande formulering:

Studiemedelssystemet ska skapa förutsättningar för alla oavsett ekonomisk bakgrund att studera på akademisk nivå. En examensbonus ska finnas för studenter som fullföljer sin utbildning på utsatt tid. Åldersgränserna i studiemedelssystemet ska slopas och ersättas av principen att den som inte gått i pension ska kunna få studiemedel.

Jag anser och har föreslagit att denna punkt ska utökas med ”Antalet tillåtna veckor med studiemedel ska öka”.

Detta för att underlätta för människor som vill omskola sig och byta yrke. Nuvarande system medger studiemedel i 240 veckor, detta motsvarar  6 år.Dagens universitetsutbildningar kan ta upp till 5,5 år, i detta är inga vidareutbildningar inräknade såsom specialiseringar, magisterutbildning m.m.

Under rådande villkor är det nästintill omöjligt att omskola sig om man redan gått en universitets-/högskoleutbildning, studietiden med studiemedel räcker inte till. Därför föreslår jag att Folkpartiet arbetar för att utöka tiden med studiemedel så att en rimlig omskolning kan genomföras inom ramen för studielån.

1 Comment on "CSN ska hjälpa, inte stjälpa"

  1. Robert Holmqvist | 1 juni, 2013 at 12:50 | Svara

    Väldigt bra förslag. Dessutom kommer antagligen läkarutbildningen utökas till 6 år, vilket gör att det inte finns några som helst marginaler. Ett alternativ till detta är att lätta på bestämmelserna om dispens så att man vid behov kan få studiemedel under längre tid. Detta var möjligt tidigare men är i stort sett omöjligt idag.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*