Cecilia Wikström: Samarbete eller gamla tiders nationalism?

Cecilia_Wikstrom_EU
Folkpartiet är i dag det enda parti som vågar tala om Sverige som en självklar del av Europa
Europa har just gått igenom en lika stark ekonomisk kris som den som på 1930-talet ledde fram till nazismen och andra världskriget. Många människors ekonomi och förhoppningar inför framtiden har slagits i spillror och på flera håll i Europa saknar varannan ung människa ett arbete att gå till.

I Grekland har vi sett hur nynazister tagit plats i det nationella parlamentet. I Ungerns parlament kräver fascisterna listor på judar som utgör ett hot mot landets säkerhet samtidigt som högerregeringen infört statscensur av medierna. Över hela Europa ser vi hur minoriteter såsom Romer diskrimineras och förtrycks.

140 000 människor runt om i Europa lever idag under slavliknande förhållanden, tre fjärdedelar är offer för den europeiska sexindustrin.

Detta måste bekämpas. Vi Folkpartister har alltid sett möjligheterna i Europasamarbetet. Möjligheterna att genom hårt arbete hitta gemensamma lösningar på de många utmaningar som inget land klarar av själv.

Folkpartiet är det enda partiet i Sverige som förespråkar inrättandet av en europeisk åklagarkammare och en Cecilia_wikström_fakta
gemensam polismyndighet, en europeisk motsvarighet till FBI. För vi tänker inte stå vid sidan och se på när tiotusentals personer tvingas leva i sexuellt slaveri i smutsiga källare på vår kontinent. Vi vill också se kännbara straff mot de medlemsländer som tar sig friheten att kränka sina medborgares fri- och rättigheter.

Folkpartiet vill fortsätta att fördjupa och förbättra EU:s inre marknad och satsa stenhårt på att EU ingår nya frihandelsavtal så att vi ger våra företag de allra bästa förutsättningarna att växa och skapa jobb – och i förlängningen skatteintäkter som tryggar vår välfärd och framtidstron för våra medborgare.

I rollen som Europaparlamentariker har jag själv räddat människor som försökt fly till Europa över Medelhavet i små leksaksbåtar. Jag har sett kistorna efter de som aldrig kom fram och hört de hjärtskärande berättelserna. Det är inte värdigt Europa att desperata människor på flykt från krig och elände utlämnas till skrupelfria människosmugglare. Därför måste vi skapa lagliga vägar till Europa för de som flyr undan krig och förföljelse.

Europa står vid ett vägskäl. Ska vi fortsätta att samarbeta eller falla tillbaka i gamla tiders nationalism? I Europaparlamentsvalet den 25 maj kan vi tillsammans se till att Europa väljer rätt väg. Nu räcker det inte längre att stå bredvid och se på.

Tillsammans kan vi se till att stoppa nationalisterna och fortsätta bygga ett starkt och fritt Europa. Därför hoppas jag att Folkpartiet får ditt förtroende den 25 maj!

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

 

Red: Nästa artikel av Cecilia Wikström (FP) kommer på torsdagen innan valet