Cecilia Wikström: Nu är det mindre än ett år kvar till nästa val till Europaparlamentet.

Cecilia_Wikstrom_EU
Folkpartiet är i dag det enda parti som vågar tala om Sverige som en självklar del av Europa

Den ekonomiska krisen har lett till en bristande tilltro till de etablerade politiska systemen. Människors rädsla inför framtiden har utnyttjats av extremistiska och främlingsfientliga grupper vars retorik blivit allt grövre. Dessa har på ett förfärande sätt slagit mynt av människors oro och de som kommit till EU för att söka skydd undan krig och förföljelse har utsetts till syndabockar för den ekonomiska krisen, arbetslösheten och den sociala utsattheten.

Jag inser att EU-valet 2014 kommer att bli ett ödesval för det europeiska samarbetet. Antingen kommer vi att gå mot ett förstärkt samarbete eller så kommer egenintresset att dominera. Om ledande politiker inte uttrycker visionerna om EU inför framtiden eller talar om unionens fördelar och gemensamma svar på framtidens utmaningar, kommer EU-skepticismen växer sig allt starkare, för att till sist leda till att land efter land väljer utträde ur unionen.

Under de senaste fyra årens debatt har det verkat som om allt är kris och katastrof och att EU kommer att falla sönder. Man har glömt att rapportera att det egentligen går bra för EU. Visst är krisen ett faktum och har slagit mycket hårt i många av våra länder, men skuldkrisen i USA är ännu djupare. Vi är fortfarande världens största ekonomi, faktiskt dubbelt så stor som Kinas. EU har världens mest välutbildade befolkning som dessutom lever längst och är friskast. Vi utgör 7 % av världens befolkning, men står för 20 % av den totala utrikeshandeln i världen och har över 20 miljoner företag.

Det är inte konstigt att svenskarnas bild av EU förvrängs när den progressiva lagstiftning vi dagligen jobbar med, som steg för steg förbättrar vardagen för våra 500 miljoner EU-medborgare, sällan lyfts fram. 

Följer man följer medierapporteringen kan man förledas att tro att EU är roten till allt det onda. På något märkligt sätt framställs det som om skuldkrisen i många länder är en kris för EU. EU får skulden för problem som nationella parlament och folkvalda orsakat.

Lek med tanken att vi för en vecka tog en paus från EU-samarbetet. Studenterna skulle själva tvingas betala de tiotusentals kronor som ett utbytesår på ett europeiskt universitet kostar, men som i dag är gratis tack vare Erasmusprogrammet. Semesterfirare som bilar exempelvis till Spanien skulle redan vid Danmarks gräns mötas av långa köer till gränskontroller. Samma tålamodskrävande procedur skulle upprepa sig vid varje nationsgräns genom Tyskland, Belgien och Frankrike innan man når Spanien,

Stora investeringar i forskning och infrastruktur skulle utebli. För att inte tala om alla de hinder våra företag skulle stöta på om vi inte längre har tillgång till EU:s  inre marknad.

Inför Europavalet måste vi reflektera över vad vi vill med det europeiska projektet. Vill vi se de gemensamma möjligheterna och vinsterna eller anamma en nationalistisk retorik där vi inbillar oss att vi svenskar är smartare än alla andra och klarar oss bäst själva? Vill vi se ett EU som kan vara konkurrenskraftigt och hävda sig i globaliseringens tidevarv, så krävs det omfattande investeringar i högre utbildning, forskning, innovation, klimatsmarta lösningar, infrastruktur, entreprenörskap och mycket annat. Därför måste nu visionerna om nästa steg för EU-samarbetet kläs i ord. Det är dags att lämna krisretoriken, ta samarbetet ett steg vidare och utveckla EU:s utrikestjänst till en gemensam utrikes- försvars- och säkerhetspolitik.

Att garantera medborgarnas frihet kan bli en av de viktigaste valfrågorna i Europavalet. När Ungern kriminaliserar hemlösa, inför ett partikontrollerat medieråd för att censurera pressen och förtidspensionerar oberoende domare måste Europa säga emot med en enad röst.  Medborgarnas rätt till frihet måste gå före staters rätt att via politiska beslut kränka medborgarnas rättigheter. EU finns till som en garant för medborgare, inte för stater.

Folkpartiet är i dag det enda parti som vågar tala om Sverige som en självklar del av Europa. Globaliseringen har medfört en allt hårdare internationell konkurrens där inte ens de starkaste europeiska länderna kommer att kunna hävda sig i framtiden. Nationalstaternas tid är över. EU:s enda chans att fortsätta att ta plats vid G8-bordet bland världens starkaste ekonomier är genom ett ännu mer fördjupat samarbete. Sverige är beroende av att det går bra för Europa och vi har allt att vinna på ett närmare samarbete.

Visionerna om framtiden för EU, detta fredens och frihetens projekt, måste debatteras annorlunda och kläs i ord. Vi måste tala om EU efter krisen. Jag är för min del övertygad om att EU har sina största framgångar framför sig.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Läs mer om Cecilia Wikströms viktiga arbete i Europaparlamentet på hennes hemsida