Stöd och omsorg

Anna_Starbrink

Nu skapar vi läkande vårdmiljöer

Säg ”sjukhuskorridor” och de flesta ser nog framför sig en trist och dyster miljö som man allra helst vill bort ifrån. Det är naturligtvis högst mänskligt att inte vilja vara på sjukhus mer än nödvändigt,…


Jarfalla_kommun

Glöm inte att söka föreningsbidrag

Just nu kan du som är med i en förening söka föreningsbidrag för er verksamhet i Järfälla. Fram till den 31/10 så kan du som bedriver socialt arbete med inriktning mot individ- och familjeomsorgen, stöd…Alliansen höjer specialistsjuksköterskornas löner

Alliansen i landstinget kommer göra en riktad satsning på 90 miljoner under två år, för att höja sjuksköterskors status och löner. Vi vill lyfta fram specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen som arbetsgivaren bedömer särskilt bidrar till verksamheten. Specialistsjuksköterskor ska…


Medicinsk revision av Neuropsykiatrin på gång

För tre år sedan införde vi det nya vårdprogrammet för ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd. Redan innan dess, och därefter, har vården för både barn och vuxna med neuropsykiatriska problem byggts ut kraftigt. Antalet utredningar…


Akutsjukhusens avtal 2013

Vi har fastställt volymer och ersättning för flera av sjukhusen enligt följande: Karolinska Universitetssjukhuset 9.951,4 mkr S:t Eriks Ögonsjukhus 264,5 mkr Södersjukhuset 2.601 mkr Södertälje sjukhus 546,3 mkr


Vuxenpsykiatrin får nytt ersättningsystem

Den största delen av vuxenpsykiatrin drivs av landstinget självt genom SLSO. Efter att ha genomfört upphandlingar och fått in nya idéer och upplägg genom privata vårdgivare i psykiatrin, förändrar vi nu också den landstingsdrivna vuxenpsykiatrins…


AMD: Bjud in oss att föreläsa om droger

Järfälla kommun presenterade i tisdags en satsning för att upptäcka och förebygga drogmissbruk bland elever på Järfällas skolor och fritidsgårdar. En undersökning som gjorts bland kommunens 14-åringar visar att 14 % av deltagarna har haft…