Stöd och omsorg

Även äldre skall ha rätt att välja mat!

I Järfälla kommun ska varje person ska kunna leva så självständigt som möjligt oavsett ålder. Kommunens stöd till de äldre ska så långt det är möjligt anpassas efter individens önskemål vare sig detta gäller anpassning…


Även äldre skall få välja hur de vill bo

Alla individer skall kunna leva så självständigt som möjligt. Detta gäller framförallt de äldre som är i behov av stöd från Järfälla kommun. Kommunens stöd till de äldre ska därför i görligast mån formas efter individens önskemål. De äldre…
RIA vann upphandlingen om Kvarntorpet

Under torsdagens socialnämnd beslutade en enhällig nämnd att godkänna RIA som driftansvarig för härbärget och lågtröskelboendet Kvarntorpet. Denna fråga har länge varit en hjärtefråga för Folkpartiet i Järfälla, vi var dem som en gång drev…Nikoletta_Jozsa

Sverige behöver den sociala omsorgspengen!

Föreningar och organisationer har genom tiderna arbetat ideellt, med knappa resurser, för att göra livet bättre för andra människor. Samtidigt har socialförvaltningarnas grundfokus legat på att stötta människor som har det svårt att klara av…


Maria_Arnholm

Kvinnojourer får mer pengar nästa år.

I förslaget till budget för nästa år har man mer än dubblat de ekonomiska medlen till kvinnojourerna. En utökning till 23,4 miljoner görs för att ge kvinnojourerna mer resurser. Pengar är inte allt och därför…