Skola och förskola

Total kollaps i Järfällas skolor

 Årets skolranking som Lärarförbundet genomför bland landets 290 kommuner har presenterats och siffrorna för Järfälla är dåliga. Järfällas skolor tappar placeringar i 10 av 15 områden.     -Tyvärr visar den här rapporten att Järfällas…

Read More

Kommunen lyssnar på skolbarnen.

Varje år genomförs en så kallad barnhearing där skolbarnen får ställa frågor till kommunens politiker. Ett återkommande ämne är toaletterna på skolorna som uppfattas som otrygga, ofta ostädade och i renoveringsbehov. Barn och ungdomsnämnden har…


Har vi ett barnboksunder?

Hittills i år har det kommit tre intressanta rapporter om bokförsäljning och bokläsning. (Förläggarföreningens försäljningsstatistik, Svenska Barnboksinstitutets utgivningsstatistik & Mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet) Lotta Olsson har analyserat statistiken och tar upp det i…
Duktiga tredjeklassare i Järfälla

Tredjeklassarna i alla landets skolor har nationella prov i matematik och svenska eller svenska som andraspråk under vårterminen. När resultaten från vårterminen i år – alltså för de barn som nu går i fjärde klass…