Samhälle


Seminariet om utsatta EU-medborgare.

Måndagen den 20:e april anordnade Folkpartiet ett seminarium om utsatta EU- medborgare. Erik Ullenhag och Tina Acketoft var initiativtagare och Erik var även moderator på den efterföljande paneldebatten. Mycket av det kom att handla om…

Barkarbystaden

Hur ser Järfälla ut i framtiden?

Under en tid har kommunen arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för ett framtida Järfälla. Efter ett stort arbeta fattade så kommunfullmäktige den 2:a juni beslut om att den presenterade översiktsplanen ska gälla….


Badklart i vissa delar av Järfälla

För några dagar sedan släpptes en mängd avloppsvatten ut i Kallhäll efter att en avloppsledning brustit. Nu har kommunen meddelat att bad åter är möjligt kring Järfällas stränder med undantag för Kallhäll och Bonäs. Kommunens…


Skärp straffet för bostadsinbrott

Alliansen vill införa en ny brottsrubricering och samtidigt öka straffen bostadsinbrott. Den nya brottsrubriceringen kallas inbrottsstöld och ska ge 1 års fängelse och samtidigt ta hänsyn till den kränkning inbrott innebär och inte enbart värdet…