Kultur- och fritidNo Picture

En utomhusscen i Jakobsberg?

Jakobsbergs centrala delar behöver en genomgripande upprustning. Den idéutveckling för stadsdelen som tidigare genomförts under ledning av extern konsult blev tämligen misslyckad och gav inga strukturerade ledtrådar för framtiden. En allomfattande utvecklingsplan för Jakobsberg är…


No Picture

Tack Järfälla Skidklubb

Näst sista helgen i mars då vårdagjämningen inföll visade sig Järvafältet från sin bästa sida. Den snö som föll på fredagen gav fina förutsättningarna för ännu en helg med längdåkning i skidspåren runt Tånglöt, Säby…
No Picture

Viktigt att vara generös mot föreningarna

Det är viktigt att vara generös med kommunalt stöd till idrotts- och andra föreningar. De kommunala pengarna bidrar till att föreningarna kan driva sin verksamhet. Med det stora engagemanget från ideellt arbetande ledare – ofta föräldrar…


No Picture

Rädda Jakobsbergs gamla stationsbyggnad

När två nya järnvägsspår byggs genom Järfälla måste Jakobsbergs gamla stationsbyggnad flyttas. För att byggnaden skall kunna användas i en framtid med rimliga ljudförhållanden måste snarast studeras hur byggnaden skall rustas och hur långt från…