Handlingsprogram

Vårt program i landstinget för dig i Järfälla

Stockholms läns landsting är näst efter riksdagen landets största parlamentariska församling. Järfälla ingår i landstingsvalkrets nordväst tillsammans med Ekerö, Upplands-Bro, Upplands-Väsby och Sigtuna. Landstingets tre huvudområden är sjukvården, kollektivtrafiken och regionplaneringen. Vi vill utveckla Jakobsbergs…

Read More

Agera lokalt för bättre miljö globalt

Den globala uppvärmningen angår alla människor på jorden. Det är viktigt att vi i Järfälla lokalt vidtar åtgärder för att minska våra utsläpp. Föroreningar i luft och vatten och buller påverkar direkt vår hälsa och…


Barn och oskyddade trafikanter kommer i första hand

När Järfälla växer ökar också trafiken. Det ställer särskilda krav trafikmiljön så att framför allt barn och oskyddade trafikanter skyddas. Särskilt stora utmaningar innebär den planerade täta stadsmiljön i Barkarbystaden. Vi vill komplettera gång- och…Funktionshinder är inget hinder för delaktighet

Järfälla ska aldrig diskriminera människor med funktionshinder genom att inte vara tillgängligt. Alla människor, oavsett förutsättningar, ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle. Därför måste Järfälla handikappanpassas så långt möjligt. Vi vill fortsätta erbjuda gruppbostäder…


Socialomsorg i Järfälla

Inom liberalismen står individen i centrum. Vi tror på individens egen förmåga att leva sitt liv med så lite inblandning av myndigheter som möjligt. Människor har förmågan att ta sina egna beslut och ta eget…