Bygga och Bo

No Picture

Mer trafikkaos i Barkarby

I den detaljplan för järnvägsutbyggnaden genom Järfälla kommunsom nu är ute för yttrande föreslås att Barkarbybron rivs och ersätts med enbart en gång och cykelväg över järnvägen. En ny bro kallad Veddestabron byggs längre upp…