Bygga och Bo

Dyrare villor och bostadsrätter i Järfälla

Just nu är tidningar och övriga media fyllda av sammanställningar över prisutvecklingen för villor och bostadsrätter i riket. Vi återger här några siffror och jämförelser för Järfälla.  Bostadsrätter Priserna på bostadsrätter steg i snitt med…


Barkarbystaden

Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla

Länsstyrelsen i Stockholm har på regeringens uppdrag ställt samman kommunernas förutsättningar att förverkliga det antal bostäder som behövs i Stockholmsregionen. Utgångspunkten har varit behovet av 16 000 inflyttningsklara bostäder per år. Av redovisningen framgår att kommunerna…


Nu har vi passerat 69.000 i Järfälla

Vi blir allt fler Järfällabor. SCB´s senaste statistik på kommunnivå är daterad per 30 september. Järfälla hade då passerat 69.000 invånare med en marginal på 12 personer. Fram till sista september hade 659 barn fötts…


Jarfalla_kommun

Järfälla i mitten på länets bredbandsutbyggnad

Utbyggnaden av bredband pågår nu inom flera områden i Järfälla. För att ett hushåll ska anses ha snabbt bredband ska hastigheten vara minst 50 megabit per sekund. I sin digitala agenda anger EU 30 megabit per sekund som snabbt. I…
No Picture

Växthusen i Skälby rivna

De välkända växthusen i Skälby som man har sett när man passerar Björkebyskolan är rivna för att göra plats för bostäder. Växthusen närmare bensinmacken står fortfarande kvar. I Skälby som har en lång historia av…