Carl Bildt utelämnade lantbruket i sin analys

I regeringens utrikesdeklaration för ett tag sedan analyserade utrikesminister Carl Bildt tillståndet i världen och Sveriges förhållningssätt i en mängd frågor. I inget sammanhang användes ord som lantbruk, mat eller livsmedelsförsörjning.

Utan att de flesta riktigt förstått hur det gått till har världens länder i dag lyckats utveckla produktiviteten i lantbruket och därmed öka matförsörjningen så att vi kan föda dagens sju miljarder människor. Samtidigt lever bortåt en miljard på svältgränsen och vi tär alltmer på de naturresurser vi har till vårt förfogande – stora utmaningar som måste få en snar lösning.

Få minns de enorma produktivitetsökningarna i det svenska lantbruket. Mycket målmedvetet utvecklingsarbete har krävts av såväl bönder som forskare, ofta uppbackade av insiktsfulla politiker, för att nå de här resultaten. Värden har samtidigt gått förlorade, det ska också medges.

FN:s miljöorganisation UNEP befarar nu att den globala matproduktionen kan komma att minska med cirka 25 procent fram till 2050 på grund av markförstöring, brist på vatten och varmare klimat. Samtidigt pekar beräkningar av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO mot att den globala livsmedelsproduktionen behöver öka med 70 procent under samma period. Vi står inför en gigantisk utmaning. Den är särskilt stor i Afrika, den enda kontinent som inte förmår att försörja sig själv och där i dag de afrikanska bönderna i princip bara förmår försörja sig själva medan en ökande stadsbefolkning är hänvisad till import ofta i form av livsmedelsbistånd.

Man kan fråga sig varför de här livsavgörande utmaningarna inte ligger i frontlinjen för dagens politiska diskussion i Sverige. Varför ses de inte som viktiga att beröra i utrikesdeklarationen?

En del av svaret tycktes komma några dagar senare när Folk och Försvar ordnade ett seminarium med rubriken Sveriges livsmedelsberedskap – i vilken grad är vi självförsörjande? Från seminariet framgår att i dagens livsmedelshandel finns inga lager att tala om. Det vi ser på hyllorna är i stort sett det som finns och kan förväntas räcka något dygn. Ingen olja, inga leveranser och så vidare. Slutsatsen var att vår beredskap är usel.

Det brister uppenbarligen betänkligt i insikten om vad som krävs för att klara vår egen matförsörjning och undvika de hot vi står inför mer eller mindre dagligdags. Här finns kanske svaret på frågan varför diskussionen om människors långsiktiga matförsörjning, särskilt angeläget i dagens Afrika, också är så frånvarande i den svenska politiska diskussionen. Sådan ökad medvetenhet skulle kanske också leda till att frågor av det här slaget åter fick utrymme i den årliga utrikespolitiska översikten och förhoppningsvis inte bara där.

Inge Gerremo (FP)
konsult i internationella lantbruksfrågor

Läs även artikeln här: Carl Bildt utelämnade lantbruket i sin analys