Bygger vi fel hus?

Lars Bergstig (FP) gruppledare

I veckan som gick har DN haft ett par artiklar om nya bostäder. Stockholmsregionen har en stor inflyttning men antalet nya bostäder håller inte jämn takt med antalet nya invånare. I år ökar befolkningen med kanske 30 – 40.000 personer och antalet nybyggda lägenheter blir kanske en bit över 10.000.

Det ges många svar på frågan varför det inte byggs mer – långa planeringstider, grannar som inte vill ha nya hus i närheten, företag som inte vill investera, krångliga och dyrbara standardregler för nya hus, höga markpriser – listan görs lång – men är den rätt?

Hur är det i Järfälla som inte alls nämndes i DN-artiklarna. Jo, mycket är på gång. Våra senaste nybyggen hittar vi i Bolinder Strand i Kallhäll och på Barkarbyfältet. Därutöver ser vi kompletteringar på Söderhöjden och i Viksjö. Men mycket mera kommer. JM ska snart starta Söderdalen mitt emot gymnasieskolan med drygt 1.200 lägenheter. På Barkarbyfältet finns antagna detaljplaner – Flottiljen 2 och Bakarbystaden 1 – med tillsammans närmare 1.500 lägenheter som är färdiga att sättas igång.

Den fråga man då kan ställa sig är varför blir inte fler lägenheter färdiga. Förra året redovisade Järfälla 88 nya lägenheter (i snitt 185 bostäder per år under senaste femårsperioden) och en befolkningsökning om 890 personer. Hur är detta möjligt undrar många.

Generationsskifte

Som vanligt finns många förklaringar. Det sker ett generationsskifte i många villaområden. En- och två personers hushåll säljer sin villa och barnfamiljer flyttar in. Det ger fler invånare. Många inflyttare från andra länder är ofta större familjer med flera barn. Vår gamla norm att varje familjemedlem skall ha ett eget rum vid sidan av ett kök och vardagsrum som var regeln i miljonprogrammet gäller inte längre i samma utsträckning.

Närhet till city

Efterfrågan på nya bostäder är större ju längre in mot Stockholm city man kommer. Vi har en trend in mot staden som gagnar bostadsbyggandet i Stockholm men också Solna och Sundbyberg som har gräns mot Stockholm.  Längre ut avtar efterfrågan snabbt. Det tar betydligt längre tid att sälja slut på ett nytt projekt med bostadsrätter i Järfälla än i Solna eller Sundbyberg. Det ger en tröghet i igångsättningen. Till detta bidrar givetvis också att en äldre bostadsrätt är billigare än en ny.

Med all sannolikhet är detta ett övergående fenomen. När järnvägen blir fullt utbyggd och vi närmar oss tiominuterstrafik hela dagen och när Förbifart Stockholm förvandlar Hjulstakorset till regionens trafikmedelpunkt kommer efterfrågan på mark och bostäder i Järfälla att öka dramatiskt. Något att beakta för den som vill planera sitt boende långsiktigt och värdesäkert.

Alla har inte råd

Men trots ljusa framtidsutsikter har vi ett tilltagande allvarligt problem. Långt ifrån alla kan efterfråga lägenheter i den nybyggda staden. Hyrorna är lägre i de gamla husen. I Järfällahus AB med hus byggda på 70-talet är snitthyran strax under 1.000 kronor per kvadratmetern medan den i nya hus kan krypa upp mot det dubbla. Detta är det svåraste problemet att hantera inom bostadspolitiken vare sig vi diskuterar nyproduktion eller upprustning.

I lördagens DN Stockholmsbilagan (26 okt) uttrycks problemet synnerligen väl i krönikan Dagens Viktor (sid 13).

”Få politiker ställer sig upp och säger att man vill bygga nya, storskaliga områden med den begränsade standard som skulle krävas för ett lågt hyresläge. Tacka för det – det är ju betydligt trevligare att tala om sjöstäder, upprustningar och miljöstadsdelar. Frågan är dock vad alternativet är. Och om vi verkligen vill veta det.”

Lars Bergstig

Gruppledare fp