Bygg ut skolstaden i Jakobsberg

Skolstaden i Jakobsberg består idag av flera gymnasieskolor, en nystartad grundskola och nyrenoverade kulturlokaler.
Det finns  förutsättningar att göra ännu mer av detta redan väl fungerande område. Kommunen har under senare år gjort omfattande investeringar i upprustning och ombyggnad av lokaler. Området ligger också nära bra kommunikationer. Att satsa på skolstaden ger ett lyft för hela Jakobsberg som är huvudorten i Järfälla.

– Den nystartade grundskolan Mälarskolan har redan från början ett stort söktryck. Mälarskolan kan öka snabbare än vi tidigare tänkt och planerat för. Det är också viktigt att Mälarskolan och de olika gymnasierna utvecklar samverkan inom områdena natur, matematik, språk, kultur m m. Elever som går i grundskolan men har förutsättningar att följa kurser på högre nivå ska erbjudas detta.
– Gymnasieskolornas attraktivitet för elever från Järfälla och andra kommuner måste öka. Det kan ske genom ett mer lockande programutbud och fortsatt stark satsning på kvalitet; skickliga lärare, spännande undervisningsmetoder och bra lokaler för undervisning.
– Det är viktigt att ytterligare stärka kopplingen mellan skola och näringsliv med bl a bra möjligheter till praktik.
– Skolstaden i Jakobsberg bör också utvecklas med eftergymnasial utbildning. Det kan vara yrkesinriktad utbildning eller filialer till stockholmsregionens universitet och högskolor.

Att bygga ut skolstaden i Jakobsberg ökar Järfällas attraktivitet och är också kostnadseffektivt.

Be the first to comment on "Bygg ut skolstaden i Jakobsberg"

Leave a comment