Bygg istället en ”Golden Gatebro” till Söderhöjden!

DNS_tornet_Barkarby
Tham & Videgårds vinnande torn. Illustration: Järfälla kommun

Med en ny förbifartsled, två nya tunnelbanor till Barkarby och därifrån fyra järnvägsspår till Tomteboda, hamnar Järfälla i ett guldläge. Vi slipper långa bilköer och färre försenade tåg. Värdet på våra hus och på kommunens mark på Barkarbyfältet kommer att öka. Det är bra! Men totalt kommer dessa investeringar i infrastruktur kosta 50 000 -100 000 mkr och finansieringen är ännu inte klar. Det kommer att dröja många, många år innan vårt regionala trafikproblem är löst.

I väntan på ”Wessbergpaketet” måste vi se vad vi på egen hand kan göra i Järfälla för att förbättra kommunikationerna. Järfälla kommun har en ansträngd ekonomi. Våra skattepengar räcker inte till allt. I FP:s handlingsprogram för 2011-2014 gjorde vi därför en tydlig prioritering: ”Barn och oskyddade trafikanter kommer i första hand!”

I stora delar av Järfälla har vi ett från biltrafiken väl separerat gång- och cykelnät. De flesta barn kan ta sig till skolor, bollplaner och lekplatser, utan att behöva korsa någon trafikerad gata. Och föräldrarna behöver av säkerhetsskäl inte skjutsa sina barn till skolan.   

I juni 2013 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om Översiktsplan – Järfälla nu till 2030. I denna plan (sid 73) redovisas en rad åtgärder för att förbättra bil- och kollektivtrafiken. Några kostnader anges inte, men totalt rör det sig om miljardbelopp. I planen finns även vissa åtgärder för gång- och cykeltrafiken. Kostnaden för dessa är i sammanhanget ”peanuts”.

I översiktsplanen (sid. 71) sägs att det finns en ”felande länk” (bil-, buss- eller gång/cykelväg) mellan Söderhöjden och Veddesta. Jag kontaktade våren 2010 Trafikverkets brobyggexpert och frågade vad det skulle kosta att bygga en 210 meter lång gång- och cykelbro. Det skulle bara kosta ca 20 mkr, om man konstruerade den som en hängbro. Och till en sådan bro kan man få 50-75 % av kostnaden täckt med statsbidrag.

På Kodaktomten i Veddesta byggs nu en stormarknad. För att från Söderhöjden bekvämt kunna ta till den nya stormarknaden och till arbetsplatserna i Veddesta behövs, på grund av höjdskillnaden, en gång- och cykelbro. Den kan utformas som en minikopia av Joseph Strauss bro över sundet Golden Gate och kopian kan målas med samma orange rostskyddsfärg, som på den berömda bron i San Fransisco. Det visade sig att folk gillade att bron var orange och därför beslöt Joseph Strauss att behålla grundfärgen.

För ett par år sedan avgjordes en av Järfälla kommun bekostad tävling om nytt landmärke för Järfälla. Tham & Videgårds vinnande förslag var ett spiralformat högt torn intill E 18, som bilisterna skulle se, då de svischar förbi på motorvägen. Tanken med tornet i trä var också besökare skulle klättra upp till toppen av tornet. Där skulle de, mitt i ”bullerdimman” från Hjulstakorset och Brommaflyget, begeistrade kunna beskåda betongkonstruktionerna i Barkarbystaden. I takt med att Socialdemokraterna bjuder över Moderaterna om hur många personer som skall bo i Barkarbystaden, kommer byggnaderna att på fältet resa sig allt högre upp mot himlen.

FP såg dock till att det föreslagna landmärket, ”Babels torn i Järfälla”, inte byggdes. FP reserverad sig också mot byggandet av Veddestabron, en onödigt dyr bro för 275 mkr, som i dagsläget inte behövs.

Kommunens ekonomiska läge är kärvt. Alla nya investeringar måste noggrant prövas. Utbyggnaden av Växthusvägen vill jag inte prioritera. Detta ärende har bordlagts och jag hoppas att det helt kommer att avföras från dagordningen. När Förbifartsled Stockholm är klar, kommer bilisterna i Vällingby/Hässelby att kunna ta motorvägen till Jakobsberg och till Barkarby handelsplats.

Inför valet 2014 vill jag kunna säga ”Nu bygger vi en ”Golden Gatesbro” till Söderhöjden. En gång- och cykelbro, som integrerar Söderhöjden med Veddesta, är ett bra landmärke för Järfälla. Ingen pendlare kommer missa avstigningsstationen, då han eller hon ser den alliansfärgade, gyllene bron med kommunens slogan: ”Järfälla visar vägen.”

 

Lars Markstedt Fp

Civ. ing. Väg- och vattenbyggnad