Busstationen i Jakobsberg

Jakobsbergs busstation, 15:e augusti 2011.
Foto: Anders Bengtsson

Här är bilder tagna idag på den nya busstationen i Jakobsberg. Man kan se att bygget att gått snabbt framåt och man kan nu ana hur den kommer att se när de är klar under hösten.
Busstationen i Jakobsberg blir en viktig del av framtidens Järfälla med ökat antal invånare och ökat antal företag i regionen.
För boende i framtida Barkarbystaden kommer Jakobsbergs busstationen och pendeltågstation bli en viktig knutpunkt i resandet till och från arbeten.

Då Järfälla kommer att växa snabbt under de kommande 10 åren blir väl fungerade kommunikationer en viktig del av Järfällas infrastruktur. För att Järfälla ska bli attraktivt för boende och företag så är det av yttersta vikt att infrastrukturen byggs ut i samma takt som bostäder och kontors -och handelslokaler byggs i Järfälla.

Jakobsbergs busstation, 15:e augusti 2011
Foto: Anders Bengtsson
 

Till vänster på bilderna kan man se vart den kommande utbyggnaden av Jakobsbergs pendelstågstation kommer vara placerad. Stationen kommer få en ny entré i södra delen av stationen. Utbyggnaden av Jakobsbergs pendeltågsstation kommer att påbörjas inom en snar framtid.

Anders Bengtsson
Folkpartiet Järfälla