Bovieran- nytt bostadsområde i Jakobsberg

Bovieran Järfälla
Bovieran byggs på Vattmyravallen

Ett nytt bostadsområde i Jakobsberg kallat Bovieran kommer börja byggas i Vattmyra i Jakobsberg under våren. Bostäderna kommer då ersätta de gamla fotbollsplanerna och tennisplanerna på Vattmyravallen. Priserna kommer ligga på ca 1,1 -2,2 miljoner kronor för Bovierans lägenheter.

Mellan Vattmyraskolan och Engelska skolan i Jakobsberg ligger idag ett Vattmyravallen där all verksamhet är nedlagd sedan ett antal år. Detta område ska nu omvandlas till ett bostadsområde med varierande typer av bostäder med bl a konceptet Bovieran.

Man planerar att bygga 48 lägenheter. De byggnader som kommer att byggas ska inte bli mer än 3 våningar höga och för att ta sig till bostäderna så ska de boende använda sig av en ny lokalgata som byggs in i området. Ytterliggare ca 35 bostäder kommer att byggas på området men av ett annat företag.

Konceptet med Bovieran finns på flera platser i landet – Partille, Varberg, Örebro, Västerås, Nyköping och snart även i Falkenberg och Norrtälje . Bovierans byggnader kännetecknas bla av att det finns en stor inglasad innerträdgård med växter från hela världen. Innergården ska ge en känsla av att man befinner sig utomlands. Du kan se mer bilder i deras broschyr http://bovieran.se/images/Bovieran1301.pdf

Bilder från Jenny Mellberg på Bovieran AB