Bostadsministern på fel spår när han ska tvinga stockholmskommunerna bygga bostäder

I dagens nummer av DN är bostadsminister Stefan Attefall återigen i farten med att berätta om planer att tvinga kranskommunerna i Stockholm att bygga bostäder. De ska ta hänsyn till hela regionens behov av bostäder när de planerar, säger Attefall.

Det kan naturligtvis vara så att brist på planer är ett hinder för ytterligare bostadsbyggande i kranskommunerna. Det gäller dock inte Järfälla. Här finns sedan länge gott om färdiga planer och mark som anvisats till olika byggherrar. En hel del byggs också, men att det inte är mer byggande som kommer till stånd beror på något som bostadsministern avstår från att ta upp.

Den faktiska efterfrågan på bostäder bestäms av priset på den bostad som efterfrågas och betalningsviljan hos den som förväntas köpa eller hyra. Att bygga nytt är dyrt. Det som framstår som ”behov” av bostäder stämmer alltså inte alltid med den faktiska efterfrågan när bostadskonsumenten också måste ta hänsyn till pris och den egna ekonomin. Det här har särskilt stor betydelse Stockholms kranskommuner.

Det innebär för oss i Järfälla bl a att den upphaussade utbyggnaden av Barkarbystaden inte alls sker i den takt som kommunens dominerande partier, moderater och socialdemokrater, länge önskat. Det räcker att göra en rekognosering på fältet för att se hur sedan länge fastställda planer och markanvisningar inte omvandlats till bostäder. Den enda byggnation som man ser där är kommunens egna investeringar, som nu i växande utsträckning drabbar kommunmedlemmarna i form av räntor och amorteringar på lån.

Det gäller alltså att planera nybyggnation så att det finns faktisk efterfrågan på nya bostäder givet det pris som måste betalas. Där är Folkpartiets linje sedan länge att vi ska koncentrera byggnationen i Järfälla till centrumnära lägen och byggnation i direkt anslutning till befintliga kollektiva kommunikationer. I övrigt, t ex Barkarbystaden, bör vi vänta in den tid då efterfrågan verkligen finns. På det sättet kan vi också effektivt utnyttja befintlig infrastruktur och ge ordentliga lyft åt bl a Jakobsbergs centrum.

Bo Winander (FP)
Ordförande i FP Järfälla

Läs DN-artikeln här: Kranskommuner ska tvingas bygga bostäder