Bostadsköerna växer men i Järfälla finns alternativ

Dn.se, kunde vi läsa att kötiderna i länet men fram för allt i Stockholms stad bara blir längre och längre. En kommun som nästan helt lämnades utanför artikeln var Järfälla kommun som enbart omnämndes i grafiken över de olika kommunernas genomsnittliga kötider vilket för Järfällas del landade på 6,6 år.

I Järfälla kommun har vi som bekant ett kommunal ägt bostadsbolag, Järfällahus AB. Där ser kösituationen annorlunda ut. Anledningen till detta är att Järfällahus reserverar en del av sitt bestånd för de som arbetar eller är bosatta i Järfälla. Detta får till följd att om du tillhör en eller båda av dessa kategorier så har du en avsevärt kortare väntetid att se fram mot.

Den senaste statistiken från Järfällahus visar att, per 2013-09-15, den genomsnittliga kötiden för en person jobbandes eller bosatt i Järfälla kommun är ca 4,1 år. Alltså för dig som bor eller jobbar i Järfälla är kötiden för en egen lägenhet 2½ år kortare än genomsnittet. För unga i kommunen betyder detta oerhört mycket om man ställer sig i kö när man fyller 18, lagom hinner ta studenten, studera på högskola och få en fast anställning lagom till att en lägenhet blir tillgänglig.

Denna goda tillgång för Järfällas medborgare medför dock en nackdel och det är att bostadssökande utan en fast anknytning så som bostad eller arbete i Järfälla har en längre kötid hos Järfälla hus. Som tur är har vi dock ett flertal privata aktörer som inte bara hyr ut och förvaltar befintliga bestånd men som också nyproducerar.20140205_Barkarbystaden

En sådan aktör är Wallenstam som till sommaren beräknas färdigställa över 200 hyresrätter i den nya och moderna Barkarbystaden som växer fram på det gamla flygfältet. Fler lägenheter i området är att vänta då avtalet om tunnelbanans utbyggnad till området stipulerar att 14000 bostäder skall uppföras i anslutning till tunnelbanan.