Bolinders förskola

Bolinders förskola ligger vid Bolindervallen i Kallhäll och har plats för ca 75 barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger mitt emot ett kolonilottsområde och runt förskolan finns det stora gröna ytor. Bolinders förskola är uppdelad mellan en grupp med mindre barn och en grupp med äldre barn. Bolinder förskola tillhör BAGs förskolor har tre ledord för sin verksamhet och det är självkänsla, empati och lust till lärande.

Förskolechef är Marie Sundström. Tel 08-58028179

Kontakt:

Bolinders förskola

Ulvsättravägen 3,176 77 Järfälla

 Email:  bolinder@jfog.net