Bokrean en folkfest

Under många år har bokreans undergång diskuterats och med den också de bokhandlare som bedriver sin verksamhet som butiker. Men idag, precis som en dag i februari under snart 80 års tid slog bokhandlarna upp dörrarna och bjöd in till folkfest.

Intressant nog så rapporterar DN.se att lokala bokhandlare har upplevt ett uppsving under senare år, inte bara i Sverige utan också internationellt.

Att de lokala bokhandlarna får ett uppsving kan ha en positiv inverkan på läsandet. Speciellt som nu under rean då folk troligen är mer benägna till spontaninköp samt att personal i en fysisk butik kan inbjuda till diskussion kring böcker på ett sätt som de stora näthandlarna inte kan matcha.

I DN.se artikeln tar man också upp vikten av skoldebatten som katalysator för att driva upp läsandet hos barn och unga. Samma effekt kan ses hos Stockholms skolbibliotek där utlåningen på grundskolenivå ökat kraftigt under de senaste åren.  På gymnasiesidan ser det dock mörkare ut och utlåningen där har snarare sjunkit. Vad man däremot noterat på gymnasieskolbiblioteken är att när en bok, även en gammal klassiker, filmatiseras eller inspirerar till en TV-serie ökar utlåningen.