Bo Winander (Fp) intervjuad av TV4

I förra veckan blev Bo Winander intervjuad av TV4 Nyheterna Stockholm med anledning av Laboraskolan i Hylte. Trots att Barn och Ungdomsnämnden har sagt nej till en etablering av Laboraskolan så tvingas Järfälla kommun attt betala skolpeng till Laboraskolan då ett antal elever från Järfälla går i skolan i Hylte.

http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/v1/popout.html?vid=2187994&starttime=57.886&playlistUrl=http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/config/synd/PlaylistConfig_local_news_12.xml

Inslaget börjar 1:40 in i programmet

Rättelse

Efter inslaget visats i TV har det visat sig att Järfälla kommun ej har några elever placerade på Laboraskolan i Hylte.