Björklunds förslag om förskolan redan verklighet i Järfälla

Aspnasskolan
På Folkpartiets initiativ så infördes 30-timmars förskola i Järfälla 1 januari 2013. Jan Björklund går nu på samma linje och vill lagstadga 30-timmars förskola för föräldralediga och arbetslösa.
Arbetslösa som har barn på förskola och dagis har idag inte rätt till mer än 15 timmars förskola per vecka med gällande regler. Regler som Folkpartiet nu vill ändra på och utöka till 30 timmar per vecka för barn till arbetslösa. Folkpartiet vill samtidigt att detta lagstadgas för att garantera att barn till arbetslösa får gå på 30-timmars förskola oavsett vart i landet de befinner sig.
Att man nu vill gå ifrån denna regel handlar om att förskolan som länge har handlat om organiserad barnpassning mer och mer går över till en pedagogisk verksamhet. Ett barn som kommer förbered från förskolan kommer också klara skolgången bättre än tidigare. Den utökade tiden i förskolan skulle också bli extra viktig för de barn som lever i ett utanförskap.
 
Utökningen av tiden i förslaget gäller även för de barn som har en förälder som är föräldraledig med ett annat barn. Folkpartiet i Järfälla ändrade den 1 januari 2013 regeln om 15-timmars förskola för barn till föräldralediga till 30-timmar. En av orsakerna var just att förskolan handlar mer om en pedagogisk verksamhet än om barnpassning.
I samma förslag så vill Folkpartiet även utöka utbildningsplatserna på förskollärarutbildningen  och ytterligare tydliggöra att förskolan ska vara lärorik. Alla barn ska ha rätt till 30-timmars förskola oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga med syskon. Förskolan är en plats för lärande och ska inte kunna väljas bort av kommuner för ekonomins skull.