Björklund: Skolk skrivs in i terminsbetygen

Vill du veta mer om den nya skollagen som träder i kraft den 1 Juli 2011. Folkpartiets Jan Björklund berättar mer i den här intervjun. På Folkpartiets hemsida kan du hitta mer information i ämnet.