Björklund och Ohlsson – Folkpartiet är för en tvåstatslösning

I dagens Expressen skriver vice statsminister Jan Björklund (FP) och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) att de anser det vara förhastat att erkänna Palestina som självständig stat. Att omvärlden kommenderar fram ett erkännande av Palestina som självständig stat blir en enstatslösning och kommer inte att bidra till fred i området. Fred uppnås genom fredsavtal mellan parterna efter förhandling, menar Ohlsson och Björklund.
Att FN erkänner Palestina som en stat betyder inte att en palestinsk stat faktiskt kommer att bildas, denna lösning kan inte användas som en genväg förbi svåra och tuffa förhandlingar mellan Israel och palestinierna. Istället borde en fredprocess ske parallellt med att en grund för en ny stat byggs. När detta är gjort och fredsavtalet är undertecknat kan en ny stat utropas, fortsätter artikeln.
Folkpartiet var en av de första partierna i Västeuropa som tog ställning för en tvåstatslösning där dels Israel kan leva i säkerhet och i fred, dels där en palestinsk stat bildas på Västbanken och Gazaremsan. Det som nu diskuteras är alltså inte ett ja eller nej till en palestinsk nationalstat, utan om när en sådan stat ska utropas. Folkpartiet menar att en Palestinsk stat ska utropas efter att ett fredsavtal med Israel har undertecknats.
Läs hela artikeln på Expressen.
Nicki Jozsa
Politisk sekreterare
Folkpartiet Järfälla